Meklēšanas rezultāti

Poligrāfijas uzņēmums iespiež izdevēja sagatavoto materiālu, kā arī izgatavo iepakojumu un etiķetes, dažādus papīra izstrādājumus, piemēram, uzlīmes, piezīmju blociņus, apsveikuma kartiņas, kancelejas preces u.c.
Probācijas dienests - Darbavieta
Probācija ir uzraudzības un personas sociālās uzvedības korekcijas sistēma, lai novērstu likumpārkāpumu izdarīšanu. Probācijas dienests ir iestāde, kas sekmē noziedzības novēršanu valstī, nodrošina izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, kā arī atslogo pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.
Prokuratūra - Darbavieta
Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.
Psiholoģiskā un sociālā atbalsta centrā palīdzību var saņemt bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes un pāri, kā arī organizācijas dažādu psiholoģisku vai sociālu jautājumu un problēmu risināšanā.
Rehabilitācijas un veselības centrs nodrošina personām ar funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu, kā arī sniedz veselības veicināšanas pakalpojumus.
Sabiedrības veselība - Darbavieta
Sabiedrības veselības jomā pamatā darbojas valsts un pašvaldību iestādes vai šo iestāžu struktūrvienības, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi.
Sabiedriskā transporta uzņēmums veic pasažieru pārvadājumus pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējas nozīmes vai reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos. Sabiedriskā transporta uzņēmumi pārvadā pasažierus ar autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem vai pasažieru vilcieniem.
Skaistumkopšanas uzņēmums piedāvā skaistumkopšanas, mākslīgā iedeguma, manikīra, pedikīra, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu, kā arī permanentā grima, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu.
Skola - Darbavieta
Skolā mācās, lai iegūtu dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes. Skolas īsteno izglītības programmas dažādās izglītības pakāpēs - pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība.
Slimnīca - Darbavieta
Slimnīca ir medicīnas iestāde, kas paredzēta gan stacionēto, gan ambulatoro slimnieku diagnostikai un ārstēšanai. Ambulatorie pacienti ir tie, kuru veselības stāvoklis nav tik smags, lai būtu nepieciešamība ārstēties uz vietas slimnīcā (stacionārā).
Teātris ir tēlotājmākslas forma, kurā aktieri, izmantojot žestus, runu, dziesmu un deju nodod auditorijai reālu vai izdomātu notikumu. Opera ir teātra ēka, kurā notiek operas izrādes – vokāli instrumentāli, muzikāli dramatiski sacerējumi, to saturu izsaka ar dziedāšanu un simfoniskā orķestra spēli. Kino jeb kinematogrāfija ir mākslas nozare, kurā tiek veikta kustīgu attēlu filmēšana.
Tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmumi ražo audumus, profesionālos apģērbus, veļu, mājas tekstilu (gultas veļu, dvieļus, aizkarus u.c.), kā arī tehnisko tekstilu, ko izmanto rūpniecībā, medicīnā un mašīnbūvē.
Hide enterprise
Telekomunikāciju uzņēmums nodrošina dažādu veidu telekomunikāciju: elektrosakarus, optiskos bezvadu sakarus, optisko šķiedru līnijas, radiosakarus (mobilos un bezvadu), telekomunikāciju sistēmas, datortīklus un mobilos tīklus.
Televīzija - Darbavieta
Televīzija jeb tālrāde, ir telesakaru sistēma vai process, lai raidītu un uztvertu kustīgus attēlus un skaņu attālumā, izmantojot elektriskos vai elektromagnētiskos signālus. Par televīziju sauc arī raidorganizāciju, kas sagatavo un pārraida televīzijā ziņas, raidījumus un citu saturu.
Termoelektrostacija - Darbavieta
Termoelektrostacija ražo elektroenerģiju no siltuma enerģijas, kuru iegūst, sadedzinot organisko kurināmo (dabasgāzi, ogles vai mazutu).
Tiesa un apgabaltiesa - Darbavieta
Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kas sadalītas trīs līmeņos –rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa.
Tūristu apkalpošanas uzņēmumi var darboties dažādās ar tūrismu saistītās jomās, piemēram, veikt tūrisma informācijas apkopošanu un sniegšanu par kādu noteiktu teritoriju, organizēt ceļojumus uz dažādām tūristu iecienītām pasaules valstīm, organizēt un veikt kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā; nodrošina vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 darbību; veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus; uzrauga, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības.
Vadīšana ietver vairākas funkcijas - mērķu izvirzīšanu un taktikas izvēli to sasniegšanai, resursu sadali, uzdevumu un atbildības deleģēšanu, personāla motivēšanu un uzraudzību. Vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kuru veido dažādi speciālisti, piemēram: sekretārs, personāla vadītājs, grāmatvedis, mārketinga speciālists, tirdzniecība speciālists u.c.
Valsts policija - Darbavieta
Valsts policija ir apbruņota militarizēta, iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pages