Optometrists ir primārās redzes aprūpes speciālists, kurš veic profesionālu acs un redzes sistēmas aprūpi, novērtē redzi, redzes funkcijas un redzes orgānu struktūras, veic redzes optisko defektu korekciju, nozīmē redzes optiskos palīglīdzekļus (brilles,  kontaktlēcas  vai  speciālos  līdzekļus), kā arī īsteno  redzes  terapiju,  lai  atjaunotu  sabalansētu  redzes  sistēmas  stāvokli,  un darbojas redzes profilaksē un ergonomikā.

Optometrists darbā:

  • novērtē pacienta redzes asumu, redzes funkcijas, kā arī acs ārējās un iekšējās anatomiskās struktūras, nosaka redzes traucējumus;
  • ja nepieciešams, izraksta pacientam redzes optiskos palīglīdzekļus (brilles, kontaktlēcas), atsevišķos gadījumos arī citus optiskos palīglīdzekļus (piemēram, lupas), un konsultē par to lietošanu;  
  • ja nepieciešams, piemēro redzes terapiju, sastāda redzes treniņu programmu un apmāca veikt redzes vingrinājumus;
  • ja rodas aizdomas par kādu acu saslimšanu, piemēram, kataraktu, glaukomu, optometrists nosūta pacientu pārbaudīt acu veselību pie oftalmologa (acu ārsta), kas nosaka diagnozi un lemj par turpmāko ārstēšanu;
  • konsultē pacientus par redzes higiēnu, darba režīmu un darba vietas iekārtošanu, kā, ikdienā veicot dažādas darbības, pasargāt redzi un nekaitēt redzes veselībai;
  • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, nozares semināros, konferencēs, kongresos, lasa zinātnisko literatūru.

Darba aprīkojums:

apģērbs, atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai; acu anatomisko struktūru, redzes un redzes funkciju pārbaudes un novērtēšanas veikšanai nepieciešamā aparatūra, instrumenti un medikamenti; dažādi uzskates līdzekļi; biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes, programmas, piemēram, iestādes iekšējās lietvedības programma.

Darba apstākļi:

optometrists strādā telpās, speciāli aprīkotā kabinetā; darba laiks atkarīgs no iestādes vai uzņēmuma noteiktā darba laika.

Darba iespējas:

optometrists var strādāt iestādēs, kas sniedz primārās redzes aprūpes pakalpojumus, piemēram, optikas salonos, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.

Iespējamais atalgojums:

optometrists vidēji mēnesī nopelna sākot no 850 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes, kurā strādā, kā arī nostrādāto stundu skaita.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

labas komunikācijas prasmes, pacietība, stresa noturība, iejūtība, spēja pieņemt lēmumus, atbildīgums, kārtīgums; jāpārzina svešvalodas; jābūt savā jomā zinošam speciālistam ar vēlmi nemitīgi pilnveidoties.

Publicēts 2019. gada 7. oktobrī