Tehniskais ortopēds ir ārstniecības persona. Tehniskais ortopēds novērtē, kāds individuālais tehniskais palīglīdzeklis klientam ir nepieciešams, to izgatavo un pielāgo personas individuālajām vajadzībām.

Tehniskais ortopēds darbā:

 • veic cilvēka funkcionālo novērtēšanu;
 • nosaka nepieciešamo individuāli izgatavojamo tehniskā palīglīdzekļa veidu, seko izstrādājuma izgatavošanas tehniskā procesa norisei, nepieciešamības gadījumā to koriģējot;
 • veic izstrādājuma pielaikošanu, vajadzības gadījumā nodrošinot tā korekciju;
 • veic apmācību izstrādājuma lietošanā, funkcionalitātē, higiēnā un drošībā;
 • sadarbojoties ar pārējo rehabilitācijas komandu, nodrošina turpmāku klienta rehabilitāciju ar izgatavoto izstrādājumu palīdzību;
 • veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un rūpējas par savu profesionālo izaugsmi;
 • atkarībā no izvēlētās darbības jomas apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās rehabilitācijas tehnoloģijas;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • argumentē un pamato savu profesionālo viedokli un idejas gan individuālā saskarsmē ar kolēģiem, gan piedaloties konferencēs un kongresos;
 • lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās;
 • ievēro darba higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba tiesisko attiecību normas.

Darba aprīkojums:

medicīnas apģērbs, atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai; dažādas iekārtas, instrumenti un materiāli, kurus izmanto, lai izgatavotu protēzes un ortozes, tiek izmantotas arī biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija un iestādes iekšējās lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

tehniskā ortopēda darba nodrošināšanai ir nepieciešama speciāli iekārtota tehniskās ortopēdijas iestāde, kur veic individuālu tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un rūpnieciski un individuāli izgatavotu tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu pacientam.

Pastāv palielināts inficēšanās risks; darbs ar dažādiem instrumentiem/iekārtām prasa pastiprinātu uzmanību. Tehniskajam ortopēdam jāspēj koncentrēt uzmanību visas darba dienas garumā.

Tehniskā ortopēda darbs saistīts ar lielu garīgo piepūli, sarežģītas, multidisciplināras, informācijas apstrādi.

Darba iespējas:

tehniskais ortopēds strādā organizācijā un/vai privātpraksē un sniedz tehniskās ortopēdijas pakalpojumus.

Iespējamais atalgojums:

tehniskā ortopēda atalgojums vidēji ir sākot no 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes, kurā tehniskais ortopēds strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

tehniskajam ortopēdam nepieciešamas labas sazināšanās prasmes darbam ar klientiem (pacientiem), viņu tuviniekiem, ar citām tehniskās ortopēdijas darbībā iesaistītām personām, kā arī darbam starpdisciplinārā un multidisciplinārā komandā. Tāpat nepieciešama prasme organizēt sadarbību, būt elastīgam lēmumu pieņemšanā.

Publicēts 2019. gada 21. oktobrī