Par profesiju pasauli

Mājaslapas “Profesiju pasaule” mērķis ir sniegt informāciju skolēniem, vecākiem un karjeras izvēles atbalsta speciālistiem par dažādu profesiju darba saturu, prasībām šajās profesijās strādājošajiem un šo profesiju apguves iespējām.

Mājaslapā aprakstītās profesijas sakārtotas pa nozarēm un darbavietām. Katras profesijas informatīvo materiālu veido apraksts, profesionāļa intervija / ieteikumi no profesijas pārstāvjiem, darba vides attēlu galerija un attiecīgās profesijas apguves iespējas.

Līdz 2024. gada 23. jūlijam mājaslapā iekļautas 20 nozares ar 66 darbavietām un 415 profesijām, kā arī ar karjeras izvēles atbalstu saistīti resursi "Kļūsti uzņēmējs", "Izpēti profesiju pats", "Karjeras izvēles atbalsts", "Video par Skills profesijām" un "NIID.lv karjeras izvēles testi". Profesiju un resursu klāsts tiek pastāvīgi paplašināts. Seko jaunumiem “Profesiju pasaule” mūsu Twitter kontā un Facebook.

Veidojot mājaslapā atainojamo profesiju struktūru un profesiju aprakstus, tiek izmantota informācija par vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu, Nozaru ekspertu padomju izstrādātie nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras,  LR Profesiju klasifikatora informācija, kā arī konsultācijas ar nozaru asociācijām, nozarē strādājošiem uzņēmumiem, profesiju pārstāvjiem un izglītības iestādēm.

Mājaslapa “Profesiju pasaule” darbojas kopš 2012. gada decembra, to uztur Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments, kura paspārnē ir arī Nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV un “NIID.LV Karjeras izvēles testi” un spēle "Kļūšu par profesionāli" .

No 2017. gada līdz 2022. gada 30. septembrim Profesiju pasaules saturs tika pilnveidots un papildināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Autortiesības. Mājaslapā www.profesijupasaule.lv publicēto tekstu un datņu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Profesiju pasauli ir obligāta. Fotogrāfiju, video materiālu un interviju pārpublicēšana aizliegta.

 

 

Kontaktinformācija

Tālr. +371 67814327

e-pasts: info@profesijupasaule.lv

 

 

Atjaunots 2024. gada 23. jūlijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī