Podologs (pēdu aprūpes speciālists) ir ārstniecības persona ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas veic pacientu ārstniecību un izglītošanu pēdas aprūpē: podologs veic pacientu podoloģisko izmeklēšanu (pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu), pacienta kāju nagu, ādas un balsta kustību aparāta stāvokļa un konstitucionālo īpatnību novērtēšanu, pēdas aprūpi, profilakses darbu, galvenokārt, strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem.

Podologs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, veicina savas profesijas attīstību.

Podologs darbā:

 • sagatavo podoloģijas kabinetu darba veikšanai;
 • rūpējas par drošu darba vidi, t.sk. instrumentu dezinfekciju un sterilizāciju;
 • sazinās ar klientu klātienē, kā arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;
 • sagatavo pacientus pēdu apstrādes procedūrām;
 • novērtē pacienta vispārējo veselības stāvokli;
 • veic pacienta pēdu apskati un izmeklēšanu;
 • plāno pacienta kāju pēdu aprūpi;
 • veic metodiski pareizu kāju nagu un pēdas ādas ārstniecisko procedūru realizēšanu, pielietojot  atbilstošas pēdu aprūpes tehnoloģijas;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem (endokrinologiem, dermatologiem, tehniskajiem ortopēdiem, asinsvadu ķirurgiem, infektologiem, traumatologiem, ortopēdiem u.c.);
 • nepieciešamības gadījumā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • veic izglītojošo un profilaktisko darbu ar pacientu;
 • izvērtē, apkopo un analizē pacienta kāju un pēdu aprūpes rezultātus;
 • kalkulē darba procesā izlietotos materiālus, kā arī aprēķina pakalpojumu izmaksas;
 • veic medikamentu pasūtīšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

podologs darbā ir specapģērbā, kā arī izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas aizsargmaska, aizsargbrilles vai ekrāns, vienreizlietojamie cimdi, priekšauts), dažādas medicīniskās iekārtas (pēdu aprūpes aparātu, frēzes, un tml.), podoloģiskos instrumentus, biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), specifiskas datu bāzes un programmas, medicīnisko dokumentāciju, uzņēmuma iekšējās kārtības, lietvedības programmas, lieto specifisku medicīnas terminoloģiju.

Darba apstākļi:

podologam ir aktīvs darbs, pastāvīga vidējas intensitātes fiziskā slodze, it īpaši mugurai un rokām, jo darbs ir piespiedu pozās. Darba laikā ir saskarsme ar elektrisko strāvu, elektromagnētisko lauku, ultraskaņu un vibrācijām, bioloģiski aktīvām vielām (asinīm, alergēniem, nagu un ādas putekļiem) un ķīmiski toksiskām vielām (dezinfekcijas līdzekļi, šķīdinātāji, medikamenti un kosmētisko līdzekļu ķīmiskie izgarojumi). Iespējamas izbraukuma procedūras pie pacienta dzīvesvietā. Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā speciālā podoloģijas kabinetā.

Darba iespējas:

podologs savu profesionālo darbību veic patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs vai citā uzņēmumā, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

Iespējamais atalgojums:

podologs vidēji nopelna sākot no 629 eiro par vienu darba slodzi pirms nodokļu nomaksas, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 “ Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”. Atalgojums ir atkarīgs no nodarbinātības veida un organizācijas, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpārzina podoloģiskās manipulācijas, jāprot rīkoties ar podologa darbā nepieciešamo aprīkojumu (atbilstošas medicīnas iekārtas), jāpiemīt izteiktai precizitātei un analītiskai domāšanai, jāprot plānot savs darba laiks, jābūt komunikablam, jāspēj strādāt individuāli un sadarboties komandā, novērtēt padarītais darbs un tā kvalitāte, jābūt labām koncentrēšanās spējām, atbildības izjūtai, spējai kritiski domāt un risināt problēmsituācijas, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Publicēts 2019. gada 29.augustā