Televīzijas režisors izstrādā projekta ideju un tehniskās realizācijas plānu, kā arī vada projekta audiovizuālā satura veidošanu.

Televīzijas režisors darbā:

  • izvēlas un iesaka tēmas televīzijas projektiem;
  • izstrādā projekta koncepciju un atlasa komandu;
  • prezentē savu projekta ideju;
  • piedalās sanāksmēs par projekta norisi;
  • vada visu filmēšanas procesu un koordinē komandas (gaismotāju, scenogrāfu, skaņotāju, operatoru, stilistu, grimētāju u.c.) darbu;
  • pārzina audiovizuālā saturu veidošanas tehniskās iespējas;
  • piedalās uzfilmētā video materiāla montāžas procesā;
  • piedalās projekta izstrādē no sākuma līdz nodošanai.

Darba aprīkojums

Televīzijas režisora darba aprīkojums ir dators, kameras monitors, kameras atmiņu kartes, safilmētā materiāla noskatīšanās un montāžas programmas, filmēšanas laukuma monitors, rācija, kadru plāns (storyboard), dienas plāns (callsheet) un režisora acis – vadošais operators jeb DoP.

Darba apstākļi

Televīzijas režisors strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Jārēķinās, ka darba laiks ir nenormēts un ir atkarīgs no uzdotā uzdevuma/projekta un tā izpildes termiņiem.

Darba iespējas

Televīzijas režisors var strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos projektos, kur nepieciešamas audiovizuālu darbu veidošana.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

radošums; prasme pārliecināt par savu ideju; spēja strādāt komandā un individuāli; spēja motivēt komandu; komunikabilitāte un pozitīva attieksme pret darbu; prasme pieņemt lēmumus stresa situācijās; precizitāte un spēja iekļauties noteiktos termiņos.

Publicēts 2021. gada 28. jūnijā