Probācijas programmu speciālists darbā
  • pieņem lēmumu par klientu nosūtīšanu uz probācijas programmu, kontrolē klientu piedalīšanos programmā un piedalās sociālās uzvedības korekcijas programmu īstenošanā;
  • novērtē klientu riskus un problēmas;
  • piemeklē klientam atbilstošo programmu;
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus.  

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.