Valsts probācijas dienests ir izveidots, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, kā arī atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Tā izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai nav atriebības rakstura, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par līdzcilvēkiem. 
Probācija ir uzraudzības un personas sociālās uzvedības korekcijas sistēma, lai novērstu likumpārkāpumu izdarīšanu.

Probācijas dienesta funkcijas:

  • veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām;
  • pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; 
  • nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi;
  • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
  • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
  • organizēt kriminālsoda - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem.
Atjaunots 2022. gada 26. janvārī