Uzraudzības speciālists Probācijas dienestā veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, sociālā atbalsta organizēšanu, pārstāvēšanu tiesā, dalības kontroli uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmās u.c.

Uzraudzības speciālists darbā:
  • veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību;
  • pieņem lēmumu par klientu nosūtīšanu uz probācijas programmu, kontrolē klientu piedalīšanos programmā un piedalās sociālās uzvedības korekcijas programmu īstenošanā;
  • sagatavo klientu raksturojumus, pieņem lēmumus par klientu nosūtīšanu uz konkrētiem sociālās rehabilitācijas centriem;
  • novērtē klientu riskus un problēmas, organizē pasākumus krīžu novēršanai;
  • sastāda klientu lietu uzraudzības plānus;
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu; analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju;
  • izvērtē sadzīves apstākļus klientu dzīvesvietā, veic nakts apsekojumus klientu dzīvesvietā saskaņā ar tiesas uzlikto pienākumu. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus. Veicot apsekošanas un nakts pārbaudes klientu dzīvesvietās, izmanto dienesta transportu.  

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, pārbaudes un reidi notiek nakts stundās ārpus biroja probācijas dienesta klientu dzīvesvietās.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.