Izvērtēšanas ziņojumu speciālists Probācijas dienestā vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu un sagatavo izvērtēšanas ziņojumus atbilstoši tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma, kā arī veic nosacīti notiesāto, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību.

Izvērtēšanas ziņojumu speciālists darbā:
  • sagatavo izvērtēšanas ziņojumus par klientu tiesai, prokuratūrai un brīvības atņemšanas iestādes administrācijai pēc to pieprasījuma;
  • veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību;
  • sagatavo klientu raksturojumus;
  • novērtē klientu riskus un problēmas;
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu; analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dienesta datu bāzi un dažādus saziņas līdzekļus. 

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.