Izvērtēšanas ziņojumu speciālists darbā
  • sagatavo izvērtēšanas ziņojumus par klientu tiesai, prokuratūrai un brīvības atņemšanas iestādes administrācijai pēc to pieprasījuma;
  • veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību;
  • sagatavo klientu raksturojumus;
  • novērtē klientu riskus un problēmas;
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu; analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dienesta datu bāzi un dažādus saziņas līdzekļus. 

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.