Ģimenes ārsts ir ārstniecības persona, kura pārzina savā praksē reģistrēta pacienta medicīnisko vēsturi, konsultē par veselības profilaksi un ārstēšanu, izsniedz nosūtījumu ārsta-speciālista konsultācijai, kā arī cita izmeklējuma saņemšanai.

Ģimenes ārsts darbā:

  • iztaujā un izmeklē pacientu, izvērtē sūdzības, nepieciešamības gadījumā nosūta pie ārsta speciālista un citiem izmeklējumiem, lai precizētu vai noskaidrotu diagnozi;
  • nozīmē medikamentus, izraksta receptes;
  • izlemj, vai pacienta ārstēšana var noritēt mājās vai pacients jānosūta uz stacionāru (slimnīcu);
  • izraksta, pagarina un noslēdz pacientam darba nespējas lapu;
  • informē pacientu par profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem;
  • dodas mājas vizītēs pie pacienta;
  • aizpilda pacienta medicīnisko dokumentāciju (ambulatoro karti);
  • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, nozares semināros, konferencēs, kongresos, lasa zinātnisko literatūru.

Darba aprīkojums:

medicīnas apģērbs, atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai; darbā lieto fonendoskopu pacienta plaušu un sirds darbības izklausīšanai, asinsspiediena mēraparātu, termometru ķermeņa temperatūras mērīšanai, špāteles pacienta rīkles dobuma apskatei u.c. aprīkojumu; tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija un iestādes iekšējās lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

ģimenes ārsts strādā ārstniecības pakalpojumu sniegšanas prasībām atbilstošās telpās, kā arī dodas mājas vizītēs; darba laiks atkarīgs no iestādes un paša ģimenes ārsta noteiktā darba laika privātpraksē.

Darba iespējas:

ģimenes ārstam ir iespēja strādāt dažādās ambulatorās iestādēs - poliklīnikās, klīnikās, ārstu privātpraksēs u.c.

Iespējamais atalgojums:

ģimenes ārsts vidēji mēnesī nopelna sākot no 1350 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums atkarīgs no vairākiem faktoriem - pacientu skaita praksē, vai ir tikai maksas ģimenes ārsts vai arī strādā līgumattiecībās ar valsti, paša ārsta veiktajām manipulācijām praksē u.c.; daļu ienākumu veido bonusa maksājumi atbilstoši ikgadējam ģimenes ārsta kvalitātes novērtējumam.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme saprasties ar dažāda vecuma cilvēkiem; pacietība; zinātkāre; izlēmīgums; precizitāte; atbildības izjūta; jāpārzina svešvalodas.

2019. gada 15. oktobrī