Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu diagnostikas un pētniecības laboratorijās.

Biomedicīnas laborants darbā:

 • pārzina specifisko medicīnas terminoloģiju gan latviešu valodā, gan vismaz divās svešvalodās;
 • sazinās ar klientu klātienē, kā arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;
 • organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai;
 • informē pacientu vai pacienta aprūpes personu kā sagatavoties analīžu noņemšanai;
 • veic precīzu asins paraugu, biopsijas un citu materiālu savākšanu no pacienta laboratorisko izmeklējumu veikšanai;
 • novērtē saņemto izmeklējamo materiālu un veic tā marķēšanu un izmeklēšanu atbilstoši noteiktajai metodikai un standartiem;
 • veic korektīvās darbības gadījumos, kad kontroles materiāla testēšanas rezultāti ir ārpus pieļaujamām robežām;
 • dokumentē testēšanas rezultātus, novērtējot preanalītiskās, analītiskās un postanalītiskās fāzes un citu faktoru iespējamo ietekmi uz izmeklējuma rezultātiem;
 • piedalās laboratorijas iekšējās un ārējās kvalitātes sistēmas programmās;
 • kad tas nepieciešams, nodrošina izmeklējamā materiāla sagatavošanu transportēšanai un pareizu transportēšanas organizēšanu;
 • veic augsnes, gaisa, ūdens, pārtikas produktu un citu apkārtējās vides materiālu pareizu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošina to sagatavošanu transportēšanai;
 • ievēro tehnoloģiju lietošanas noteikumus;
 • ievēro lietvedības prasības dokumentu sagatavošanā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības;
 • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Darba aprīkojums:

biomedicīnas laborants darbā izmanto dažādas elektroniskās laboratorijas iekārtas, mērierīces, biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), specifiskas datu bāzes un programmas, medicīnisko dokumentāciju, lieto specifisku medicīnas terminoloģiju, uzņēmuma iekšējās kārtības, lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

biomedicīnas laborantam ir aktīvs darbs, kas prasa nepārtrauktu koncentrēšanos un būt kustībā. Darbu veic individuāli vai komandā, darba laiks tiek noteikts pēc iepriekš sastādīta grafika, kurš atkarīgs no iestādes, kurā darbinieks strādā. Darba vieta ir laboratorijas telpas un tiek izmantots specapģērbs, kā arī individuālie darba aizsardzības līdzekļi. Darbā iespējams paaugstināts skaļuma līmenis un kontakts ar ķīmiskām vielām, bioloģisko materiālu.

Darba iespējas:

biomedicīnas laborants var strādāt ārstniecības iestāžu, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu, diagnostikas un pētniecības laboratorijās.

Iespējamais atalgojums:

biomedicīnas laborants vidēji nopelna no.. līdz.. EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt izteiktai precizitātei, jāprot plānot savs darba laiks, jābūt komunikablam, jāspēj strādāt individuāli un sadarboties komandā, novērtēt padarītais darbs un tā kvalitāte, jābūt labām koncentrēšanās spējām, atbildības izjūtai, spējai kritiski domāt un risināt problēmsituācijas.

Publicēts 2019. gada 29. augustā