Vecmāte rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu.

Vecmāte darbā:
  • nodrošina grūtniecības vadīšanu un aprūpi;
  • vada dzemdības un pēcdzemdību periodu;
  • veic jaundzimušo aprūpi;
  • konsultē ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos;
  • nodrošina sievietes un jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu, veselības traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai;
  • nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
Darba aprīkojums:

strādā ar medicīnisko aprīkojumu un instrumentiem (termometrs, svari, piederumi injekcijām, piederumi grūtnieces apskates veikšanai un analīžu materiālu paņemšanai, asinsspiediena noteikšanai, ķirurģiskie šūšanas piederumi u.c.), lieto sterilus materiālus (virsvalku, sejas masku, cepuri, cimdus u.c.).

Darba apstākļi:

strādā ar medicīnisko aprīkojumu iekārtotās telpās, kā arī dodas mājas vizītēs. Darba laiks atkarīgs no pieņemšanas laika un dežūru grafika.

Darba iespējas:

strādā dažāda profila veselības aprūpes iestādēs un organizācijās vai kā pašnodarbināta persona.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalgu ārstniecības personām nosaka atbilstošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, valsts vai pašvaldības un darba devējs privātajā sektorā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

spēja izglītot pacientus, izpratne par vecmāšu nozares jautājumiem, izlēmība, pacietība, precizitāte, atbildība, spēja organizēt savu darbu, tendence uz pilnveidošanos, spēja darboties komandā, prioritāšu noteikšana un padoto motivēšana pilnveidei, saskarsmes prasmes, spēja strādāt individuāli un grupā, spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās, prasmes strādāt ar datoru. Turklāt ir jābūt gatavam strādāt daudz darba stundu.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī