Lai strādātu par vecmāti, ir jāiegūst vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Atjaunots 2021. gada 7. decembrī
Publicēts 2018. gada 18. decembrī