Lai strādātu par vecmāti, ir jāiegūst vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2018. gada 18. decembrī