Lai strādātu par vecmāti, ir jāiegūst vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Atjaunots 2024. gada 19. februārī
Publicēts 2018. gada 18. decembrī