Ārsts ir ārstniecības persona ar universitātē iegūtu augstāko medicīnisko profesionālo izglītību, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku.

Ārsta profesija sastāv no pamatspecialitātēm un apakšspecialitātēm. Tādējādi persona, kura vēlas kļūt par mugurkaula ķirurgu sāk mācības kā ārsts, tad specializējas pamatspecialitātē “Traumatologs, ortopēds” un izvēlās apakšspecialitāti “Mugurkaulāja ķirurgs”.

Mugurkaula ķirurgs darbā:

 • veic pacienta mugurkaula izmeklēšanu;
 • veic mugurkaula slimību profilaksi;
 • sagatavo nosūtījumus uz mugurkaula diagnostiku;
 • uzrauga pacienta ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju;
 • novērtē pacienta mugurkaula slimības gaitu;
 • izmeklē mugurkaula slimības izcelsmi;
 • ierosina pacienta ārstēšanas metodes;
 • veic mugurkaula operācijas;
 • izraksta pacientiem medicīniskos preparātus;
 • veic steroīdu injekcijas mugurkaulā (blokādes);
 • sastāda medicīnisko dokumentāciju;
 • sagatavo ziņojumus citām ārstniecības iestādēm;
 • pārzina medicīniskās metodes mugurkaula ārstēšanā;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • izmanto veselības aprūpes nozares profesionālo terminoloģiju un standartus;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

mugurkaula ķirurga darba aprīkojums ir dažādi medicīnas instrumenti, operāciju zāles instrumenti, biroja iekārtas, tostarp dators, skeneris, printeris. Darbā tiek izmantotas dažādas datu bāzes gan analīžu datu pārbaudei, gan pacienta ārstniecības informācijas ievadīšanai.

Darba apstākļi:

mugurkaula ķirurgs strādā iekštelpās – gan kabinetā, gan operāciju zālē. Darbam kabinetā tiek izmantots speciāls halāts, vajadzības gadījumā vienreizlietojamie aizsargcimdi. Operāciju zālē tiek izmantots vienreizlietojamais aizsargtērps, aizsargmaska, cepure, cimdi. Jārēķinās, ka darbs operāciju zālē ir ilgstošs, vienā pozā un kājās stāvot. Darba laiks ir noteikts maiņās, mēdz būt nakts darbs. Darbs ietver paaugstinātu psihomeocionālo spriedzi. Operāciju zālē darbs saistīts ar bīstamiem biomateriāliem (inficētas pacientu asinis, inficēti izdalījumi u.tml.), ķīmiskām vielām un gāzēm.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga mugurkaula ķirurgam atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma, kā arī no paša mugurkaula ķirurga pieredzes un profesionalitātes.

Darba iespējas:

mugurkaula ķirurgs var strādāt medicīnas institūcijās (slimnīcās, poliklīnikās, rehabilitācijas centros, klīnikās) vai strādāt privātpraksēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, jābūt augstai stresa un psihoemocionālai noturībai, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot un organizēt savu darbu, jāspēj sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem, jāpārzina ārstniecības metodes, kā arī ļoti labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz divas svešvalodas (īpaši profesionālās terminoloģijas līmenī).

Publicēts 2020. gada 19. oktobrī