Ārsta palīgs/feldšeris atbilstoši kompetencei veic profesionālu un individuālu biežāk sastopamo slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu, patstāvīgi lieto un izraksta medicīniskos preparātus. Sadarbībā ar ārstu nodrošina profilaktiskos pasākumus, tajā skaitā, onkoloģisko slimību skrīningu un pacientu informēšanu par to. Konstatē pacienta nāvi. Pārzina darba organizācijas principus ārkārtas medicīniskās situācijās, iesaistās Katastrofu medicīnas sistēmā ārkārtas situācijas seku likvidēšanā, kā arī, militāro operāciju laikā. Ārsta palīgs sadarbībā ar ārstu strādā komandā, nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko palīdzību pacientiem primārās un sekundārās veselības aprūpes līmenī, un atbild par savas profesionālās darbības rezultātiem ārstniecībā. Plāno, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu un spēj rast risinājumus situācijās, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.

Ārsta palīgs darbā:

 • veic pacienta apskati un vispārīgu izmeklēšanu pa orgānu sistēmām;
 • ievāc anamnēzi (slimnieka vai viņa tuvinieku stāstījumu par slimības sākumu un attīstības gaitu) un izvērtē pacienta izmeklēšanas laikā iegūtos rezultātus;
 • apkopo izmeklēšanas laikā iegūtos rezultātus, dokumentē tos;
 • veic sirds un asinsvadu sistēmas patoloģiju diagnosticēšanu, nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu akūtu sirds un asinsvadu slimību gadījumos;
 • veic elpošanas orgānu sistēmas patoloģiju diagnosticēšanu, nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu elpošanas orgānu sistēmas patoloģiju gadījumos;
 • veic infekcijas un seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšanu, nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu infekcijas un seksuāli transmisīvo patoloģiju gadījumos;
 • veic ķirurģisku slimību diagnostiku, sniedz medicīnisko palīdzību ķirurģisku patoloģiju gadījumos;
 • veic vienkāršu traumu un politraumu (multitraumu) diagnostiku, sniedz medicīnisko palīdzību traumu gadījumos;
 • veic uroģenitālās sistēmas, endokrīnās sistēmas, ausu kakla deguna sistēmu slimību diagnostiku, sniedz medicīnisko palīdzību šo slimību gadījumos;
 • veic acu slimību diagnostiku, sniedz medicīnisko palīdzību acu slimību un traumu gadījumos;
 • veic ādas slimību diagnosticēšanu, sniedz medicīnisko palīdzību ādas slimību gadījumos;
 • veic neiroloģisko, psihiatrisko slimību diagnostiku, sniedz medicīnisko palīdzību patoloģiju gadījumos;
 • veic medikamentu nozīmēšanu, recepšu izrakstīšanu, dokumentē izpildītās darbības;
 • veic sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu, grūtniecības un tās traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu, kā arī dzemdību palīdzību kritiskās situācijās;
 • nodrošina kritiska pacienta izvērtēšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (dzīvībai svarīgo funkciju rādītāju noteikšana, elpceļu caurlaidības atjaunošana un elpošanas nodrošināšana, defibrilācija, asiņošanas apturēšana, klīniskās, bioloģiskās nāves konstatācija, vardarbīgas nāves pazīmju konstatācija)
 • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ārkārtas situācijās un militāro operāciju laikā;
 • veic profilaktisko darbu (slimību primārā un sekundārā profilakse, pacientu informēšana par onkoloģiskās profilakses un vēža skrīninga profilakses pasākumiem u.c.)
 • pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Darba aprīkojums

Darba apģērbs (forma). Medicīnas dokumentācija, E-veselības sistēma un iestādes lietvedības sistēma, medicīnas instrumenti un aprīkojums, medikamenti.  

Darba apstākļi

Ārsta palīga darba apstākļi atkarīgi no darba vietas, kurā strādā. Piemēram, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta (NMPD) ārsta palīgi visbiežāk strādā operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kur pacientam tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība līdz viņu var nogādāt slimnīcā, taču var būt situācijas, kad palīdzība jāsniedz dzīvokļos, uz ielas, mežā u.c. NMPD mediķi strādā maiņās, ir gan dienas, gan diennakts dežūras. Ja darbs ir slimnīcu uzņemšanas nodaļās vai ģimenes ārstu praksēs, darbs ir telpās iestādes vai prakses noteiktajā darba laikā.

Darba un izaugsmes iespējas

Ārsta palīgs var strādāt ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos, privātklīnikās un citās iestādēs, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus.

Pēc ārsta palīga izglītības ieguves ir iespēja turpināt mācības un iegūt neatliekamās medicīnas ārsta palīga vai ambulatorā dienesta ārsta palīga specializāciju.

Attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas ārstniecības programmas studentu mācību procesā un Rīgas 2. slimnīcas poliklīnikas ārsta palīga darba ikdienā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

 • Iejūtība un empātija, labas komunikāciju prasmes.
 • Ļoti labas profesionālās zināšanas un vēlme profesionāli pilnveidoties.
 • Prasme ātri pieņemt lēmumu un precīzi rīkoties ekstremālās situācijās.
 • Jāspēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
 • Prasme ikdienā strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Ārsta palīga profesijas apguves process ir sarežģīts, tostarp jāapgūst termini latīņu valodā, piemēram anatomijā. Taču, ja medicīna patiesi interesē, visu nepieciešamo var apgūt.  
 • Mediķu darbs ir psiholoģiski grūts, jo ir daudz saistīts ar negatīvām, kritiskām un spriedzes situācijām. Tāpēc pastāv augsts profesionālās izdegšanas risks. Īpaši uzsākot darba gaitas, ir grūti nedomāt par darba situācijām arī pēc darba laika beigām. Kaut arī medicīnas darbiniekiem ir iespēja saņemt psiholoģiskā atbalsta konsultācijas un piedalīties supervīziju grupās, jāapzinās, ka daudz ir jāstrādā arī pašam ar sevi  - jācenšas nodalīt privātā dzīve no darba ikdienas, atrast nodarbi, kas ļauj atpūsties, gūt pozitīvas emocijas un enerģiju.
 • Jācenšas veidot pozitīvu komunikāciju ar kolēģiem un pacientiem, tāpēc būtiski ir mācīties arī privātās dzīves negatīvās emocijas “atstāt mājās”.
 • Šajā profesijā ir jābūt ar prātu un sirdi. Jābūt vēlmei palīdzēt cilvēkiem.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas ārstniecības programmas studentiem un pasniedzējiem, kā arī Rīgas 2. slimnīcas poliklīnikas virsmāsu, ārsta palīdzi Marinu Kovaļevsku.

Publicēts 2023. gada 30. martā