Lai strādātu par ģimenes ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves ģimenes ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma
Rezidentūras programma
Atjaunots 2024. gada 19. februārī
2019. gada 15. oktobrī