Lai strādātu par ģimenes ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves ģimenes ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (rezidentūra)
Atjaunots 2021. gada 7. decembrī
2019. gada 15. oktobrī