Aktieris ir persona, kura iejūtas atveidojamā tēlā, izmantojot mīmiku, balsi, ķermeņa kustību, un nodod skatītājiem ieplānoto vēstījumu etīžu veidā.

Aktieris darbā:

 • piedalās izrāžu, koncertu un citu skatuves mākslas veidu iestudēšanā un izrādīšanā;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem, piemēram, režisoru, horeogrāfu, scenogrāfu u. tml.;
 • atveido noteikto lomu teātrī, televīzijā, filmās;
 • aktīvi izmanto žestus, mīmiku, valodu;
 • izpilda vokālus uzdevumus;
 • ievēro režisora, horeogrāfa prasības;
 • novērtē izrādes, koncerta vai cita skatuves mākslas veida īpatnības un aktualitātes;
 • analizē lugas, scenārijus un citus tekstus lomas izspēles procesā;
 • ievēro skatuves kultūras principus publisko priekšnesumu laikā;
 • piedalās izrādes, koncerta vai cita skatuves mākslas veida prezentācijā;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un vienā svešvalodā;
 • sniedz komentārus masu medijiem atbilstoši savai kompetencei;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

aktiera darba aprīkojums ir viņa ķermenis, balss, runa, kustība, žesti un mīmika. Tāpat izmanto informācijas tehnoloģiju un biroja tehniku, grāmatas, periodiku. Leļļu teātra aktierim jādarbojas ar katrai izrādei speciāli izgatavotām lellēm.

Darba apstākļi:

aktieri strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c. Tā kā aktierim daudz jākustas uz skatuves atveidojot lomas, tad nepieciešama laba fiziskā noturība. Jārēķinās, ka darba laiks aktierim ir sešas dienas nedēļā un mēģinājumi ilgst no rīta līdz pat vēlam vakaram, atsevišķos gadījumos – vēlai naktij.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga aktierim atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma, kā arī no aktiera pieredzes un profesionalitātes.

Darba iespējas:

aktieris var strādāt teātros, televīzijā, kinofilmu uzņemšanā, televīzijas reklāmās un mūzikas video klipos vai kā pašnodarbinātā persona, vadot izklaides pasākumus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, tāpat jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāpiemīt radošumam, oriģinālai domāšanai, jāspēj sadarboties ar citiem māksliniekiem, jāprot uzklausīt kritiku.

Publicēts 2020. gada 19. augustā