Instrumentu mūziķis ir speciālists, kurš patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, nodrošina augstu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju, atlasa instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastāda koncertprogrammas.

Instrumentu mūziķis darbā:

  • iestudē un publiski atskaņo dažādu stilu, žanru un sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, klavieru vai orķestra pavadījumā;
  • spēlē iepriekš nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus pēc notīm, transponē tos, improvizē;
  • atlasa instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastāda koncertprogrammas;
  • nodrošina augstu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdara korekcijas;
  • veic darbu individuāli un grupā;
  • plāno un vada komandas darbu;
  • ievēro skatuves kultūru;
  • nodrošina pareizu mūzikas instrumenta lietošanu un glabāšanu;
  • izmanto informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lieto modernās informācijas tehnoloģijas;
  • sistemātiski pilnveido instrumentu mūziķa profesionālo kvalifikāciju.

Darba aprīkojums:

instrumentu mūziķis mēģinājumos ģērbjas ērtā apģērbā, muzikālos pasākumos - speciālā skatuves tērpā. Katram instrumentu mūziķim galvenais darba instruments ir savs stīgu instruments, metāla pūšaminstruments, koka pūšaminstruments vai sitaminstruments, kā arī nošu burtnīcas.

Darba apstākļi:

instrumentu mūziķis strādā koncertzālēs, kā arī atsevišķās telpās, kur notiek mēģinājumi.

Iespējamie riska faktori: ikdienā ir jāsaudzē dzirde un rokas, tā kā tie ir darba instrumenti.

Darba iespējas:

instrumentu mūziķis strādā patstāvīgi un sadarbībā ar dažādiem mūzikas profesionāļiem - citu instrumentu mūziķiem, diriģentiem, kori, orķestri, tiek nodarbināts iestādēs, kurās tiek organizēti dažāda veida muzikāli pasākumi, vai arī uz līguma pamata piedalās dažādos mūzikas projektos.

Iespējamais atalgojums:

instrumentu mūziķa atalgojums ir atkarīgs no instrumentu mūziķa slodzes, darba specifikas un Latvijas reģiona un iestādes, kurā instrumentu mūziķis strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

instrumentu mūziķim jābūt ar augstu atbildības izjūtu, jāpiemīt precizitātei, spējai koncentrēties, jāspēj strādāt komandā, jābūt valodu zināšanām.

Publicēts 2019. gada 16. decembrī