Koncertmeistars ir pianists, kas palīdz solistiem iestudēt partijas un atskaņo pavadījumu dažādos muzikālos pasākumos.

Koncertmeistars darbā:

 • atskaņo nepieciešamo pavadījumu koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos;
 • palīdz solistiem iestudēt partijas;
 • organizē, plāno un īsteno savu radošo darbu;
 • izvēlas un sastāda koncerta programmu;
 • izprot un ievēro skaņdarba autora un redaktora dotos norādījumus;
 • atskaņo koncerta programmu individuāli vai mūziķu kolektīva sastāvā;
 • ievēro skatuves kultūru;
 • izvērtē savas atskaņotās koncerta programmas māksliniecisko kvalitāti;
 • izvērtē skaņdarbu salīdzinošās interpretācijas;
 • nodrošina pareizu mūzikas instrumenta lietošanu un glabāšanu;
 • iegūst informāciju par novitātēm sava mūzikas instrumenta spēlē;
 • atbild par savas profesionālās darbības kvalitāti;
 • veido radošu sadarbību ar dažādu mākslas veidu un žanru speciālistiem.
 • pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba kārtību un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

koncertmeistaram nav speciāla apģērba - mēģinājumos koncertmeistars ģērbjas ērtā apģērbā, muzikālos pasākumos - svinīgā tērpā. Koncertmeistara galvenais darba instruments ir klavieres, kā arī nošu burtnīcas.

Darba apstākļi:

koncertmeistars strādā koncertu zālēs, kā arī atsevišķās telpās, kur notiek mēģinājumi.

Iespējamie riska faktori: ikdienā ir jāsaudzē rokas, tā kā tās ir darba instruments.

Darba iespējas:

koncertmeistars strādā patstāvīgi un sadarbībā ar dažādiem mūzikas profesionāļiem - solistiem, citu instrumentu mūziķiem, diriģentiem, kori, orķestri, tiek nodarbināts iestādēs, kurās tiek organizēti dažāda veida muzikāli pasākumi, vai arī uz līguma pamata piedalās dažādos mūzikas projektos.

Iespējamais atalgojums:

koncertmeistara atalgojums ir atkarīgs no koncertmeistara slodzes, darba specifikas un Latvijas reģiona un iestādes, kurā koncertmeistars strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

koncertmeistaram ir jābūt pacietīgam, ar augstu atbildības izjūtu, jāpiemīt precizitātei, spējai koncentrēties, jāspēj strādāt komandā. Ir jābūt arī mazliet psihologam, un jābūt ļoti mobilam un elastīgam. Koncertmeistaram ir jāpārzina dažādu instrumentu specifika, vokālās mākslas nianses un jābūt valodu zināšanām.

Publicēts 2019. gada 2. decembrī