Komponists ir speciālists, kurš rada jaunus mūzikas skaņdarbus, piemēram, operas, sonātes, dziesmas, simfonijas. Ar harmonijas, ritma, melodiju un toņkārtu palīdzību komponisti realizē savas idejas skaņdarba notīs.

Komponists darbā:

 • komponē, instrumentē un aranžē skaņdarbus, izmantojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas;
 • izmanto informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus;
 • analizē dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus;
 • piemēro skaņdarba ieceres rezultātam atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu un kompozīcijas tehniku;
 • izmanto mūzikas terminoloģiju valsts valodā un vismaz 2 svešvalodās;
 • sadarbojas ar citiem mūziķiem, to kolektīviem, viņu vadītājiem un horeogrāfiem;
 • novērtē skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, kā arī izdara tajos korekcijas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

komponista darba aprīkojums ir mūzikas instrumenti, no kuriem vismaz vienu pārvalda, nošu grāmatas, skaņu ierakstu studijas aprīkojums, dators ar īpašām programmām mūzikas ierakstīšanai, rediģēšanai un aranžiju veikšanai.

Darba apstākļi:

komponisti strādā iekštelpās, kas var būt kā mūzikas ierakstu studija, vienkārši darba studija vai arī savās mājās. Galvenais nosacījums, lai attiecīgajā vietā būtu pieejams kāds mūzikas instruments skaņdarbu pārbaudei, piemēram, klavieres, sintezators u.tml.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga komponistam atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma. Samaksa var būt gan kā honorārs par dziesmu, dziesmu albumu vai komponēšanas laiku. Darba samaksas apjomu nosaka tādi faktori kā komponista popularitātes, profesionalitātes un skaņdarba komplicētības.

Darba iespējas:

komponists var strādāt muzikālās grupās/apvienībās, operās, teātros, orķestros, mūzikas teātros vai kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt talantam, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāpiemīt radošumam.

Publicēts 2020. gada 5. augustā