Gaismošanas operators piemēro gaismas mākslinieciskos risinājumus, nodrošina un pārbauda gaismu izvietojumu, izvēlas nepieciešamo gaismas avotu daudzumu, jaudu un gaismas staru virzienu, nodrošina gaismas iekārtu un gaismu vadības sistēmu darbību teātrī (uz skatuves), kino, televīzijā (studijā), dažādos pasākumos, koncertos, izrādēs radošos projektos, piedalās video filmēšanā (reklāmas klipos), kā arī veic gaismošanu vides objektiem.

Gaismošanas operators darbā:

 • noskaidro gaismošanas darba uzdevumu un pielāgo tehniskos risinājumus atbilstoši mākslinieciskajai iecerei un darba videi;
 • izvērtē un piemēro gaismošanas tehniskos un mākslinieciskos risinājumus;
 • noskaidro objektā pieejamo elektrisko jaudu, pielietojot mērierīces elektriskās jaudas noteikšanai;
 • apzina nepieciešamo gaismu iekārtu kvalitāti un skaitu saskaņā ar māksliniecisko ieceri;
 • izvērtē un nosaka nepieciešamos resursus gaismošanas procesam;
 • izveido gaismošanas komandas sastāvu darba uzdevuma veikšanai;
 • piedāvā atbilstošākos gaismojuma tehniskos risinājumus;
 • izvērtē ar gaismošanas procesu saistītos riskus;
 • plāno gaismošanas procesu;
 • sagatavo gaismošanas tehnikas komplektāciju;
 • pārbauda gaismošanas tehnikas stāvokli;
 • sagatavo gaismošanas tehnikas papildaprīkojumu;
 • sagatavo gaismas pulti darba procesa, pārbaudot tās tehnisko stāvokli un iestatīto gaismas partitūru atbilstoši darba uzdevumam;
 • sagatavo gaismošanas tehniku transportēšanai;
 • pārliecinās par gaismošanas tehnikas nogādāšanu un gatavību darbam;
 • izveido mākslinieciski un tehniski augstvērtīgu gaismas partitūru;
 • izveido gaismu izvietojuma shēmu;
 • koordinē gaismas tehniķu darba procesu;
 • uzstāda gaismošanas tehniku;
 • piemēro esošās gaismas partitūras un shēmas darba videi;
 • izveido partitūru gaismas pultī;
 • pārbauda gaismas partitūru un shēmu atbilstību mākslinieciskajai iecerei;
 • uztur gaismas partitūru un shēmu atbilstoši mākslinieciskajai iecerei;
 • seko līdzi izmaiņām gaismas krāsu temperatūrā;
 • nodrošina gaismošanas tehnikas darbību darba procesā;
 • veic izmaiņas gaismas partitūrā vai shēmā atbilstoši situācijai darba procesā.

Darba aprīkojums:

gaismošanas operatoram nav speciāla darba apģērba. Lielākoties darbs notiek ar starmešiem, gaismas vadības iekārtām un gaismas vadības pultīm. Tiek iezmantoti dažādu modeļu starmeši (profilējošie, klājošie, spoti, freneļi un citi). Gaismu vadības sistēmās tiek izmantoti kā dimmerējami, tā arī patstāvīgas strāvas sadales bloki. Gaismu iekārtu vadības kontrolei tiek izmantotas dažādas gaismu vadības pultis atkarībā no mēroga un vajadzībām. Gaismas vadības kontrolei un modulēšanai  tiek izmantotas arī specālas datorprogrammas, piemēram, Wysiwyg, Lightconverse, GrandMa3D un citas.

Darba apstākļi:

strādā telpās, kā arī brīvā dabā (brīvdabas izrādēs un koncertos); darba laiks ir atkarīgs no vietas, kur gaismotājs strādā, piemēram, Latvijas Nacionālajā operā un baletā darbs var notikt no agra rīta līdz vēlam vakaram, arī brīvdienās, brīva ir tikai pirmdiena. Gaismotājs strādā komandā ar gaismas tehniķiem un sadarbībā ar gaismu viesmākslinieku, scenogrāfu, režisoru vai video mākslinieku. Gaismotājs uz līguma pamata var piedalīties dažādos šovu, TV, mūzikas, mākslas un citos projektos. Gaismošanas operatora primārais uzdevums ir realizēt gaismu mākslinieka un režisora ieceri.

Iespējamais atalgojums:

gaismotāja atalgojums ir atkarīgs no darba slodzes, specifikas un Latvijas reģiona un iestādes, kurā gaismotājs strādā.

Darba iespējas:

gaismotājs var strādāt operā, teātros un īres kompānijās, kas organizē dažāda veida pasākumus, kur vajadzīgas gaismas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

gaismotājam ir jābūt precīzam, neatlaidīgam, pacietīgam, radošam, oriģinālam, ar augstu atbildības izjūtu, jāpiemīt iztēlei, spējai koncentrēties, jāspēj strādāt komandā, jābūt labām komunikācijas prasmēm.

 

Publicēts 2019. gada 11. decembrī