Lai strādātu par koncertmeistaru, ir jābūt profesionālajai koncertmeistara izglītībai vidējā vai augstākajā līmenī.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Atjaunots 2021. gada 23. novembrī
Publicēts 2019. gada 2. decembrī