Iecirkņa inspektors veic pasākumus likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tostarp izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus, kā arī regulāri veic iedzīvotāju pieņemšanu, uzklausot sūdzības.

Iecirkņa inspektors dienestā:
  • izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus, kā arī regulāri veic iedzīvotāju pieņemšanu uzklausot sūdzības;
  • veic pasākumus likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
  • veic individuālo prevenciju (noskaidro personas, no kurām var sagaidīt noziegumu un citu likumpārkāpumu izdarīšanu un veic pasākumus šo personu atturēšanai no likumpārkāpumu izdarīšanas);
  • uzsāk administratīvā pārkāpuma lietas, izskata tās, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī pieņem lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā;
  • sniedz priekšlikumus policijas patruļu un posteņu izvietojumam;
  • sniedz atbalstu citām tiesībsargājošām institūcijām cīņā ar noziedzību un citiem likumpārkāpumiem;
  • piedalās dežūrās operatīvās vadības struktūrvienības sastāvā, kur,  visa policijas iecirkņa apkalpojamā teritorijā, izbrauc uz notikumiem (likumpārkāpumu, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas vietām, nodrošina sabiedrisko kārtību notikuma vietā, veic neatliekamās izmeklēšanas darbības);
  • piedalās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.
Dienesta aprīkojums:

formas tērpi, kas piemēroti dažādiem laika apstākļiem, dzeltena atstarojoša veste, rācija, specifiskais inventārs, kas tiek lietots pēc nepieciešamības (steks, roku dzelži, asaru gāze, šaujamierocis u.c.), dienesta transportlīdzeklis, izmanto sakaru līdzekļus, datortehniku un biroja tehniku.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā biroja tipa iekštelpās, kā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, kā arī spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt labām komunikācijas prasmēm, atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām dienestam Valsts policijā vari lasīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants).

Publicēts 2018. gada 20. decembrī