“OMEGA” ir Valsts policijas pretterorisma vienība, kas atrodas Valsts policijas Kriminālpolicijas pakļautībā. Tās uzdevumos ietilpst ķīlnieku atbrīvošana, sprāgstvielu meklēšana, īpaši bīstamu noziedznieku aizturēšana un citi uzdevumi, kas saistās ar paaugstinātu bīstamību. Šīs specvienības kaujinieku grupas ir snaiperi, pilsētvides alpīnisti, sapieri, ūdenslīdēji, pārrunu vedēji u.c. augstākās kvalifikācijas specialitātes, kas ir slepenas.

“OMEGA” izveidota 1992. gada 26. novembrī ar Ministru padomes rīkojumu uz Valdības apsardzes dienesta bāzes izveidot speciālo vienību. Pēc izveidošanas “Omega” bija Drošības policijas pakļautībā. 2003. gadā tā pārgāja Valsts policijas pakļautībā.

Pretterorisma vienības "OMEGA" inspektors dienestā:
  • veic ķīlnieku atbrīvošanu;
  • nodrošina drošību augstām amatpersonām;
  • veic sprāgstvielu meklēšanu un atmīnēšanu;
  • veic īpaši bīstamu noziedznieku aizturēšanu;
  • veic dažādu nemieru savaldīšanu;
  • veic pārrunas ar pašnāvniekiem/ teroristiem;
  • reaģē uz ārkārtas situācijām;
  • veic citus uzdevumus, kas saistīti ar paaugstinātu bīstamību.
Dienesta aprīkojums:

speciālais dienesta transports, rācija, speciālais aprīkojums, piemēram, steks, rokudzelži, asaru gāze, vairogs, bruņuveste, šaujamierocis. Zābaki un apģērbs ir tāds pats kā sauszemes bataljona karavīriem, bet daļa aprīkojuma ir specifiska. Specvienības kaujinieku sejas parasti sedz melnas maskas. Operāciju laikā mēdz izmantot arī civildrēbes. Tāpat tiek izmantoti speciālie cīņu un aizsardzības paņēmieni.

Dienesta apstākļi:

strādā nenormētu darba laiku, kas atkarīgs no konkrētas situācijas vai uzdevuma. “OMEGA” vienības bāzes vieta ir slepena un treniņi nenotiek atklāti.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un par īpašajām operācijām.

Darba iespējas:

var strādāt citās policijas un militāro spēku vienībās, kā arī ārvalstu speciālo uzdevumu vienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties lielas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, spējai ātri pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai un uzņemties atbildību, jāpiemīt konfidencialitātei, neatlaidībai, komunikācijas prasmēm, loģiskai domāšanai, vērīgumam, pacietībai, spējai pārvarēt jebkura veida bailes, ētiskumam, jāprot plānot savu darbu, jāpiemīt spējai sniegt pirmo palīdzību un pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā