Operatīvais vadības dežurants dienestā:
  • pieņem un reģistrē ziņas par likumpārkāpumiem un citiem notikumiem Iekšlietu ministrijas vienotajā datu bāzē (Vienotajā notikumu reģistrā);
  • novērtē operatīvo situāciju un prognozē tās izmaiņas;
  • nodod saņemto informāciju policijas amatpersonām neatliekamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu reaģēšanu;
  • koordinē policijas spēkus pilsētās un novados savā apkalpojamajā teritorijā;
  • uztur sakarus ar blakusesošajām teritoriālajām operatīvās vadības struktūrvienībām, pašvaldību policiju un citu institūciju pārstāvjiem;
  • sagatavo diennakts informatīvo notikumu kopsavilkumu;
  • nodrošina nepārtrauktu visu neatliekamo policijas funkciju izpildi.
Dienesta aprīkojums:

formas tērps, sakaru līdzekļi, t.sk. rācija, dienesta šaujamierocis un speciālie līdzekļi (roku dzelži, asaru gāze, u.c.), kas tiek lietoti saskaņā ar likuma prasībām, datortehnika un biroja tehnika.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks - pa divpadsmit stundām, dienesta pienākumus pilda arī naktīs un brīvdienās, strādā biroja tipa iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

var strādāt Valsts policijā (operatīvās vadības struktūrvienībā).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt loģiskai domāšanai, vērīgumam, pacietībai, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, jābūt atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, jāpiemīt labām organizatora spējām un pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Atbilstoši 13.12.2016. MK noteikumu Nr.810 2. pielikumam operatīvajam dežurantam ir nepieciešama 2.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnes, militārās un civilās aizsardzības, kā arī komerczinību un administrēšanas jomā.

Ņemot vērā, ka šis amats ir ļoti atbildīgs, tad šī amata pildīšanai ir noteikta arī nepieciešamā minimālā profesionālā pieredze: Galvenās Kārtības policijas pārvaldes līmenī -10 gadi, reģiona līmenī – 5 gadi.

Persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Atlases procesā būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Ar detalizētāku informāciju par prasībām dienestam Valsts policijā vari iepazīties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants), kā arī Valsts policijas mājas lapā http://www.vp.gov.lv/esipolicists/.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā