Tiesas kancelejas vadītājs darbā:

 • vada, organizē un kontrolē tiesas kancelejas darbu;
 • veic padotībā esošo darbinieku ikgadējo novērtēšanu;
 • organizē apmeklētāju pieņemšanu tiesas kancelejā;
 • kontrolē saņemtās un nosūtāmās korespondences reģistrāciju un uzskaiti;
 • sagatavo atbilžu projektus pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem;
 • organizē un koordinē problēmjautājumu risināšanu Tiesu informācijas sistēmā un citās datu bāzēs;
 • organizē un kontrolē savlaicīgu precīzas informācijas izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā tiesas nama telpās, kā arī seko līdzi tās aktualizācijai;
 • strādā dažādās datu bāžu vidēs (piemēram, Tiesu informācijas sistēmā, Iedzīvotāju reģistrā, Ārvalstnieku reģistrā, Lursoft u.c.)
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

tiesas kancelejas vadītāja darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, datu bāzes, Latvijas Republikas normatīvie akti un likumu krājumi, printeris, skeneris.

Darba apstākļi:

tiesas kancelejas vadītājs strādā iekštelpās. Darba laiks ir noteikts standarta – no 8:30 līdz 17:00. Brīvdienās un svētku dienās darba pienākumi nav jāpilda.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiesas kancelejas vadītājam ir noteikta darba līgumā un ir atkarīga no amata kategorijas, darba stāža, kā arī reģiona, kurā atrodas tiesu nams.

Darba iespējas:

tiesas kancelejas vadītājs var strādāt tieslietu sistēmā, ieņemot arī augstākas kategorijas amatus, ja ir iegūta atbilstoša juridiskā izglītība, kā arī valsts pārvaldes iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos, jāspēj organizēt savu laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jābūt labām zināšanām lietvedībā un prasmēm strādāt MS Office vidē, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, augstākajā līmenī jāpārvalda valsts valoda un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 29. jūnijā