Tiesneša palīgs darbā:

 • pieņem apmeklētājus;
 • pieņem apmeklētāju iesniegumus;
 • veic visas nepieciešamās darbības, lai lietu sagatavotu izskatīšanai tiesas sēdē;
 • uzrauga termiņus pieprasījumiem, paziņojumiem par rakstveida procesiem;
 • gatavo tiesas nolēmumu un citu dokumentu projektus;
 • palīdz tiesas sēžu sekretāram apgūt nepieciešamās prasmes;
 • pilda citus tiesneša dotos uzdevumus;
 • strādā dažādās datu bāžu vidēs (piemēram, Tiesu informācijas sistēmā, Iedzīvotāju reģistrā, Ārvalstnieku reģistrā, Lursoft u.c.)
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums

Tiesneša palīga darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, datu bāzes, Latvijas Republikas normatīvie akti un likumu krājumi, printeris, skeneris.

Darba apstākļi

Tiesneša palīgs strādā iekštelpās. Darba laiks ir noteikts standarta – no 8:30 līdz 17:00. Brīvdienās un svētku dienās darba pienākumi nav jāpilda.

Iespējamais atalgojums

Mēnešalga tiesneša palīgam ir noteikta darba līgumā un ir atkarīga no amata kategorijas, darba stāža, kā arī reģiona, kurā atrodas tiesu nams.

Darba iespējas

Tiesneša palīgs var strādāt tieslietu sistēmā, ieņemot arī augstākas kategorijas amatus, ja ir iegūta atbilstoša juridiskā izglītība, kā arī valsts pārvaldes iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai; analītiskai domāšanai; izturībai un pacietībai; jāspēj strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos; jāspēj organizēt savu darbu un laiku; jāpiemīt labām komunikācijas spējām; jābūt zināšanām lietvedībā, kā arī prasmēm strādāt MS Office vidē; jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā; jābūt vēlmei attīstīt savas zināšanas un prasmes; jāpārvalda valsts valoda un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 16. augustā