Tiesas sēžu sekretārs ir persona, kura, sadarbojoties ar tiesnesi un tiesneša palīgu, nodrošina tiesas sēžu norisi.

Tiesas sēžu sekretārs darbā:

 • piedalās tiesas sēdēs un protokolē tiesas sēžu gaitu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā termiņā noformē tiesas sēdes protokolus;
 • sagatavo iesniegto lietu izskatīšanai;
 • atbilstoši sava amata kompetencei reģistrē datus Tiesu informatīvajā sistēmā;
 • veic personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;
 • pēc lietu izskatīšanas tās noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • pēc tiesneša norādījuma sagatavo un nosūta informatīvos paziņojumus un citu informāciju;
 • izmanto dažādas ārējās informatīvās sistēmas, piemēram, Iedzīvotāju reģistru, Lursoft datu bāze;
 • nodrošina lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;
 • nodrošina lietas materiālu saglabāšanu un to sagatavošanu nodošanai arhīvam;
 • pilda citus tiesneša dotos norādījumus;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

tiesas sēžu sekretāra darba aprīkojums ir dators, biroja tehnika (printeris, skeneris, telefons) un audio ierakstīšanas ierīces. Tāpat izmanto standarta datora programmas (MS Word un MS Excel) un dažādas specifiskas datu bāzes, piemēram, Iedzīvotāju reģistrs, Lursoft datu bāze, Ārvalstnieku reģistrs u. tml.

Darba apstākļi:

tiesas sēžu sekretārs strādā iekštelpās, kuras ir atbilstoši iekārtotas, vēdinātas un apgaismotas. Tiesas sēžu sekretāram ir standarta darba laiks no 8:30 līdz 17:00.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiesas sēžu sekretāram atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un profesionalitātes.

Darba iespējas:

atkarībā no savas profesionalitātes un pieredzes tiesas sēžu sekretārs var strādāt rajona, apgabala, Augstākajā un Satversmes tiesā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt labam komunikācijas spējām, jābūt augstai atbildības sajūtai, precizitātei, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāspēj strādāt patstāvīgi un komandā, jābūt teicamām latviešu valodas zināšanām un labām datorprasmēm, jāspēj strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, jābūt zināšanām lietvedībā.

Publicēts 2020. gada 11. decembrī