Tiesas kancelejas vadītāja vietnieks darbā:
 • vada, organizē un kontrolē tiesas kancelejas darbu vadītāja prombūtnē;
 • pieņem un pārbauda kancelejā saņemtās lietas;
 • liek atzīmes uz tiesas spriedumiem par spēkā stāšanos un nodod tās tālākai apstrādei tiesas sekretāriem;
 • veic nolēmumu izpildi;
 • izraksta izpildrakstus;
 • pēc pieprasījuma nosūta adresātiem spriedumus ar atzīmēm par spēkā stāšanos;
 • nodrošina kancelejas preču pieejamību tiesas darbiniekiem;
 • veic padotībā esošo darbinieku novērtēšanu;
 • organizē apmeklētāju pieņemšanu tiesas kancelejā;
 • kontrolē saņemtās un nosūtāmās korespondences reģistrāciju un uzskaiti;
 • sagatavo atbilžu projektus pēc tiesas priekšsēdētāja norādījumiem;
 • strādā dažādās datu bāžu vidēs (piemēram, Tiesu informācijas sistēmā, Iedzīvotāju reģistrā, Ārvalstnieku reģistrā, Lursoft u.c.)
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

tiesas kancelejas vadītāja vietnieka darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, datu bāzes, Latvijas Republikas normatīvie akti un likumu krājumi, printeris, skeneris.

Darba apstākļi:

tiesas kancelejas vadītāja vietnieks strādā iekštelpās, labi apgaismotās un vēdinātās telpās. Darba laiks ir noteikts standarta – no 8:30 līdz 17:00. Brīvdienās un svētku dienās darba pienākumi nav jāpilda.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiesas kancelejas vadītāja vietniekam ir noteikta darba līgumā un ir atkarīga no amata kategorijas, darba stāža, kā arī reģiona, kurā atrodas tiesu nams.

Darba iespējas:

tiesas kancelejas vadītāja vietnieks var strādāt tieslietu sistēmā, ieņemot arī augstākas kategorijas amatus, ja ir iegūta atbilstoša juridiskā izglītība, kā arī valsts pārvaldes iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, izturībai un pacietībai, spējai strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos, jāspēj organizēt savu laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jābūt labām zināšanām lietvedībā un prasmēm strādāt MS Office vidē, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, augstākajā līmenī jāpārvalda valsts valoda un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 21. jūnijā