Prokurora palīgs sagatavo lietas iesniegšanai tiesā, kā arī atbilstoši pilnvarām veic citus prokuroru uzdotos darbus.

Prokurora palīgs darbā:

  • sagatavo krimināllietas iesniegšanai tiesā (sanumurē lietas lapas, sastāda krimināllietas dokumentu sarakstu, kopē materiālus izsniegšanai apsūdzētajam un cietušajiem, iešuj krimināllietu vākos);
  • apstiprina dokumentu kopijas;
  • skenē dokumentus un ievieto tos Prokuratūras informācijas sistēmā;
  • piedalās lietisko pierādījumu iznīcināšanā;
  • nogādā dokumentus adresātam, kā arī uz tiesu vai banku;
  • nepieciešamības gadījumā aizvieto kancelejas darbiniekus un citus prokuroru palīgus;
  • veic citus prokuroru uzdotos darbus.

Darba aprīkojums

Prokurora palīgs darbā izmanto dažādu biroja tehniku (datoru, printeri, skeneri, kopētāju) un speciālo programmatūru (Prokuratūras informācijas sistēmu), kā arī dokumentu iesiešanas ierīci.

Darba apstākļi

Prokurora palīga darbs norit pamatā telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas

Prokurora palīgs var strādāt dažādās prokuratūras struktūrvienībās, kā arī, uzkrājot darba pieredzi, virzīties pa karjeras kāpnēm un secīgi kandidēt uz prokurora, virsprokurora vietnieka, virsprokurora uz ģenerālprokurora amatu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

precizitāte un atbildības sajūta; labas komunikācijas un sadarbības spējas; jāievēro konfidencialitāte; prasmes juridisko dokumentu sastādīšanā un kārtošanā; labas latviešu valodas prasmes runā un rakstos.

Publicēts 2021. gada 31. maijā