Virsprokurora vietnieks organizē apgabala prokuroru darbu virsprokurora noteiktajā jomā.

Virsprokurora vietnieks darbā:

  • pilda attiecīgās prokuratūras virsprokurora noteiktos darba pienākumus;
  • organizē apgabala prokuroru un apgabala teritorijā esošo rajonu (pilsētu) prokuratūru darbību virsprokurora noteiktajā jomā;
  • paraksta un vīzē dokumentus, kas saistīti ar struktūrvienības darba organizāciju;
  • uzrauga pirmstiesas procesu (lietu izmeklēšanu policijā);
  • atbild par posmu, kad tiek saņemta lieta no izmeklēšanas iestādes kriminālvajāšanai un tiesā tiek uzturēta valsts apsūdzība;
  • sniedz konsultācijas apgabala prokuroriem;
  • organizē sūdzību izskatīšanu par apgabala rajona līmeņa prokuroru darbu;
  • nemitīgi papildina zināšanas, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai.

Darba aprīkojums

Virsprokurora vietnieks darbā izmanto dažādu biroja tehniku un speciālo programmatūru (Prokuratūras informācijas sistēmu). Ir speciālais amata tērps – melnā mantija.

Darba apstākļi

Virsprokurora vietnieka darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju (izmeklēšanas iestādes lietu materiāliem). Parasti strādā astoņu stundu darba dienu, izņemot gadījumus, kad atbilstoši prokuroru dežūru grafikam ir jāatrodas darbā vietā ārpus darba laika.

Darba iespējas

Var strādāt par virsprokurora vietnieku dažādās prokuratūras iestādēs, kandidēt uz virsprokurora amatu vai prokurora amatu Ģenerālprokuratūrā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

drosme aizstāvēt savu viedokli; spēja elastīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām; jābūt godīgam, jāsaglabā vēss prāts un stingra stāja; jāprot visu novērtēt objektīvi, nevis subjektīvi.

Publicēts 2021. gada 31. maijā