Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai. Prokuratūras struktūrvienību darbu kontrolē ģenerālprokurors, kurš atbilstoši valsts budžeta līdzekļiem nosaka arī to iekšējo struktūru un štatus.

Prokuratūras funkcijas:

  • uzraudzīt pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas atbilstību likumiem;
  • veikt pirmstiesas izmeklēšanu;
  • uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;
  • uzturēt valsts apsūdzību;
  • uzraudzīt sodu izpildi;
  • aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās intereses;
  • noteiktos gadījumos iesniegt prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā;
  • noteiktos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā.
Publicēts 2022. gada 25. janvārī