Prokurors ir prokuratūras amatpersona, kas veic pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzību, uztur valsts apsūdzību tiesā, kā arī pārbauda kriminālprocesus un sniedz protestus tiesas nolēmumiem. Prokuratūrā ir šādi prokurora amati: ģenerālprokurors, virsprokurors, virsprokurora vietnieks un prokurors.

Prokurors darbā:

  • uzsāk un veic kriminālvajāšanu, piemēro kriminālsodu vai atbrīvo personu no kriminālatbildības, kā arī realizē citas Kriminālprocesa likumā vai Eiropas Savienības Padomes regulās paredzētās prokurora pilnvaras;
  • uzrauga pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas atbilstību likumiem;
  • uztur valsts apsūdzību krimināllietās visās Latvijas Republikas tiesās;
  • iesniedz protestu par nelikumīgu vai nepamatotu tiesas nolēmumu krimināllietā;
  • uzrauga brīvības atņemšanas sodu izpildi;
  • nekavējoties pieņem lēmumu un atbrīvo no brīvības atņemšanas vai ierobežošanas vietām tur nelikumīgi turētās personas.

Darba aprīkojums

Prokurors darbā izmanto dažādu biroja tehniku un speciālo programmatūru (Prokuratūras informācijas sistēmu), kā arī juridisko literatūru. Ir speciālais amata tērps – melnā mantija.

Darba apstākļi

Prokurora darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Taču liela darba apjuma gadījumā darbs tiek veikts ārpus noteiktā darba laika. Tāpat dažas reizes gadā atbilstoši prokuroru dežūru grafikam ir jāatrodas darbā vietā ārpus darba laika.

Darba iespējas

Prokurors var strādāt par prokuroru dažādās prokuratūras struktūrvienībās, kā arī, uzkrājot darba pieredzi, virzīties pa karjeras kāpnēm un secīgi kandidēt uz virsprokurora vietnieka, virsprokurora uz ģenerālprokurora amatu. Atkarībā no tā, kurā līmenī prokurors strādā (rajona (pilsētas) prokuratūrā, apgabala prokuratūrā, Ģenerālprokuratūrā), atšķiras arī atalgojums. Piemaksas pie pamatalgas ir atkarīgas no darba stāža.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt tolerantam, iecietīgam un konfidenciālam; jāspēj izturēt stresu un spraigas situācijas; jābūt savaldīgam; jāpiemīt augstām ētikas un morāles normām; jābūt godīgam, objektīvam un taisnīgam; jābūt rūpīgam, atbildīgam un zinošam.

Publicēts 2021. gada 3. jūnijā