Izglītības iestādes bibliotekārs veic bibliotēkas krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti.

Izglītības iestādes bibliotekārs darbā:
  • palīdz bibliotēkas apmeklētājiem (galvenokārt izglītības iestādes audzēkņiem un pasniedzējiem) atrast nepieciešamo informāciju un materiālus;
  • izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem, pieņem atgrieztos materiālus un novieto tos krājumā;
  • reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus;
  • sagatavo informatīvos materiālus un datubāzes par izglītības iestādē apgūstamajām tēmām, apkopo klientu informatīvās vajadzības, lai papildinātu bibliotēkas krājumu;
  • sadarbojas ar citu izglītības iestāžu bibliotēkām, meklējot klientam nepieciešamos materiālus;
  • pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, veido bibliogrāfiskos aprakstus, papildina bibliotēkas datubāzes;
  • veic bibliotēkas krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūta materiālus tehniskai labošanai, noraksta tos vai aizstāj ar jauniem eksemplāriem;
  • apmāca un konsultē izglītības iestādes audzēkņus un pasniedzējus par informatīvo resursu lietošanu.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas un datubāzes (piemēram, integrēto bibliotēku sistēmu ALISE).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, atkarībā no bibliotēkas darba laika var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.;

Darba iespējas:

izglītības iestādes bibliotekārs var skolu un augstskolu bibliotēkās un informācijas centros.