Bibliotēka sniedz informatīvos pakalpojumus. Tajā ir pieejams grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājums, kas tiek apkopots, sistematizēts un uzturēts, lai apmeklētāji varētu to izmantot uz vietas bibliotēkas lasītavā vai ņemt uz mājām.

Bibliotēkas funkcijas:

  • pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
  • bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

Bibliotēkas pēc to darbības virziena var iedalīt:

  • Nacionālā bibliotēka – veido nacionāli nozīmīgu krājumu un bibliogrāfiskos resursus, organizē vienotu informatīvo resursu kopkatalogu.
  • Publiskās bibliotēkas - sniedz universālus informācijas pakalpojumus kultūras, izglītības, informācijas un izklaides vajadzību nodrošināšanai.
  • Izglītības iestāžu bibliotēkas – sniedz informatīvo atbalstu, kas saistīts ar izglītības iestādē apgūstamajām tēmām un pētniecības virzieniem.
  • Nozaru speciālās bibliotēkas - nodrošina attiecīgās nozares informāciju.
Atjaunots 2022. gada 26. janvārī