Termoelektrostacijas dispečers darbā
  • nodrošina termoelektrostacijas darbību;
  • kontrolē, lai tiktu izpildīti uzdotie siltuma un elektro enerģijas ražošanas grafiki;
  • seko iekārtu darbībai, lai nenotiktu darbības kļūdas un avārijas situācijas;
  • nosaka, lai iekārtas strādā ekonomiskā režīmā;
  • vada un kontrolē iekārtu pārslēgšanu dažādos režīmos;
  • konstatē novirzes iekārtu darbībā, organizē darbu, lai iekārtas, kam nepieciešams remonts, tiktu atbilstoši atslēgtas un sagatavotas remontam;
  • kontrolē remonta gaitu, kvalitāti un veikšanas termiņus;
  • reģistrē visus notikumus maiņas laikā, uzskaita un dokumentē patērēto kurināmo, saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju;
  • ārkārtas situācijās novērtē, kas ir noticis, un pieņem lēmumu par risinājumu, lai evakuētu cilvēkus, likvidētu avārijas sekas.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, procesu monitoringa un vadības iekārtas, mēraparātus, individuālos aizsardzības līdzekļus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā termoelektrostacijā, pārsvarā galvenajā vadības pultī, ražošanas telpās, 12 stundu maiņu darbs.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.