Elektroinženieris termoelektrostacijā organizē iekārtu darbību un remonta darbus, kā arī sagatavo mācību materiālus darbiniekiem un citu ar termoelektrostacijas iekārtu darbību un remontu saistītu dokumentāciju.

Elektroinženieris termoelektrostacijā darbā:
  • organizē ekspluatācijas un remonta darbus; 
  • organizē profilaktisko darbu veikšanu, iekārtu pārbaudes un mērījumus, analizē mērījumu rezultātus; 
  • iepazīstas ar iekārtu defektu reģistrāciju un apseko iekārtas; 
  • plāno nepieciešamos remontdarbus un defektu novēršanu, kontrolē remontdarbu izpildi; 
  • veic remontdarbiem nepieciešamo materiālu un rezerves daļu pasūtīšanu; 
  • noformē tehnisko dokumentāciju atbilstoši veiktajiem remontdarbiem – aizpilda iekārtu tehniskās pases, izstrādā rasējumus, shēmas un instrukcijas; 
  • sagatavo mācību materiālus pārējo stacijas darbinieku mācībām par iekārtām, veiktajiem remontiem un uzlabojumiem; 
  • kontrolē darba aizsardzības prasību izpildi.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, procesu monitoringa un vadības iekārtas, mēraparātus, individuālos aizsardzības līdzekļus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

Strādā  termoelektrostacijā, apgaitas laikā darbs telpās ar temperatūras svārstībām, izmanto kāpnes, lai piekļutu iekārtām, darbā saskaras ar ķīmiskām vielām, darbs maiņās, valkā aizsargtērpu un ķiveri.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.