Siltumenerģētikas tehniķis var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas uzņēmumos par atbildīgo speciālistu. Tāpat var strādāt citos uzņēmumos un iestādēs par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas avotu un apgādes sistēmu projektētāju, siltumenerģijas ražošanas un sadales struktūrvienības vadītāju.

Siltumenerģētikas tehniķis darbā:
  • vada un uzrauga termoelektrostacijas iekārtu darbību;
  • saskaņā ar darba plāna grafiku veic iekārtu tehniskās apskates, pārbaudes un profilaktiskos darbus;
  • ziņo stacijas dispečeram par atklātajiem defektiem;
  • dispečera vadībā veic iekārtu pārslēgšanu dažādos režīmos;
  • sagatavo darba vietu remontpersonālam atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
  • pēc remontdarbu veikšanas pieņem objektu;
  • reģistrē notikumus un veiktās darbības termoelektrostacijā.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, procesu monitoringa un vadības iekārtas, mēraparātus, individuālos aizsardzības līdzekļus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā  termoelektrostacijā, apgaitas laikā darbs telpās ar temperatūras svārstībām, izmanto trepes, lai piekļūtu pie aizbīdņiem, darbā saskaras ar ķīmiskām vielām, darbs maiņās, valkā aizsargtērpu un ķiveri.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.