Siltumenerģētikas tehniķis darbā
  • vada un uzrauga termoelektrostacijas iekārtu darbību;
  • saskaņā ar darba plāna grafiku veic iekārtu tehniskās apskates, pārbaudes un profilaktiskos darbus;
  • ziņo stacijas dispečeram par atklātajiem defektiem;
  • dispečera vadībā veic iekārtu pārslēgšanu dažādos režīmos;
  • sagatavo darba vietu remontpersonālam atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
  • pēc remontdarbu veikšanas pieņem objektu;
  • reģistrē notikumus un veiktās darbības termoelektrostacijā.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, procesu monitoringa un vadības iekārtas, mēraparātus, individuālos aizsardzības līdzekļus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā  termoelektrostacijā, apgaitas laikā darbs telpās ar temperatūras svārstībām, izmanto trepes, lai piekļūtu pie aizbīdņiem, darbā saskaras ar ķīmiskām vielām, darbs maiņās, valkā aizsargtērpu un ķiveri.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.