Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

   Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

     Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

       Augstākā izglītība – doktorantūra

         Atjaunots 2021. gada 2. decembrī
         Publicēts 2016. gada 6. oktobrī