Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Augstākā izglītība – doktorantūra

Atjaunots 2021. gada 2. decembrī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī