Šūšanas tehnologs darbā:
  • izstrādā tehnoloģiskā procesa secību – veic pienākumu sadali un uzrauga ražošanas procesu;
  • apmāca darbiniekus konkrētu uzdevumu veikšanai;
  • aprēķina darba izpildes laiku un nepieciešamo darbinieku skaitu pasūtījuma izpildei;
  • uzrauga ražošanas procesu;
  • veic starpkontroli un gatavās produkcijas kvalitātes kontroli;
  • izstrādā nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju un specifikācijas;
  • seko ražošanas iekārtu attīstībai un ievieš ražošanā jaunākās tehnoloģijas, lai kāpinātu darba efektivitāti;
  • strādā ar klientu pasūtījumiem.
Darba aprīkojums:

strādā ar šūšanas tehnoloģijas iekārtām un instrumentiem, datortehniku, datorprogrammām, internetu

Darba apstākļi:

darbs tiek veikts ražošanas telpās (cehos, darbnīcās, salonos); strādā astoņu stundu darba dienu, darbs var būt maiņās, iespējamas virsstundas

Darba iespējas:

var strādāt ražošanas uzņēmumos (salonos, darbnīcās), šūto izstrādājumu un audumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos, kas paši ražo produktus; var būt kā pašnodarbināta persona šūto izstrādājumu ražošanas, tirdzniecības jomā

Publicēts 2017. gada 4. jūlijā