Šuvējs ir darbinieks, kurš šuj izstrādājumus pilna procesa apjomā vai veic atsevišķu izstrādājuma mezglu apstrādi, ievērojot kvalitāti, termiņus un dotos tehniskos parametrus.

Šuvējs darbā:

 • sagatavo darbavietu atbilstoši veicamajam uzdevumam;
 • izvēlās darbam nepieciešamos palīgmateriālus, instrumentus, iekārtas un to palīgierīces;
 • novērtē šūšanas iekārtu tehnisko stāvokli un veic to apkopi un regulēšanu atbilstoši iekārtu lietošanas un tehniskajām prasībām;
 • šuj nepieciešamo izstrādājumu pilnā vai daļējā apmērā;
 • nolasa tehnoloģiskās kartes un tehniskos zīmējumus;
 • veic izstrādājuma higrotermisko apstrādi;
 • veic nepieciešamo mezglu apstrādi atbilstoši tehnoloģiskajiem norādījumiem;
 • izvēlās izstrādājumam nepieciešamo furnitūru vai palīgmateriālus, sekojot tehnoloģiskajiem norādījumiem;
 • komplektē izstrādājuma detaļas atbilstoši piegrieztajām detaļām;
 • veic atsevišķu detaļu vai elementu piegriešanu, izmantojot lekālus vai piegrieztnes;
 • veic piegriezto detaļu pārbaudi un atbilstību izgatavojamam mezglam;
 • novērtē defektu un veic izstrādājuma labošanu;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro vispārējās un profesionālās ētikas principus.

Darba aprīkojums:

šuvēja darba aprīkojums ir profesionālās šūšanas iekārtas, darba instrumenti, palīgmateriāli, furnitūra, kā arī dažādi modes izdevumi un resursi.

Darba apstākļi:

šuvējs strādā iekštelpās. Jārēķinās, ka darbs pārsvarā jāveic ilgu laiku sēžot statiskā pozīcijā. Darba vide, atkarībā no kolektīva lieluma var būt ar paaugstinātu trokšņu un putekļu līmeni. Darba laiks ir noteikts atkarībā no nodarbinātības veida – maiņu darbs, pilna darba diena, darbs brīvdienās vai tikai pēc pasūtījuma.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga šuvējam atkarīga no darba vietas, darba līguma nosacījumiem un reģiona.

Darba iespējas:

šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos, šūšanas ateljē, kā arī individuāli pašnodarbinātās personas statusā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāprot lasīt tehnoloģiskās kartes un tehniskos rasējumus, jāspēj izprast klienta vēlmes, jāpiemīt analītiskai domāšanai un vēlmei mācīties, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 5. jūlijā