Skaitļotāju/sistēmu inženieris izstrādā, pārbauda un uztur jaunas datorprogrammas, sagatavo programmu specifikācijas, piedāvā risinājumus programmu pilnveidei atbilstoši lietotāju prasībām.

Skaitļotāju /sistēmu inženieris darbā:
  • izstrādā, instalē, konfigurē, testē un uztur programmatūru, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu darbību;
  • analizē lietotāju prasības un tehniskās iespējas, identificē problēmas un piedāvā risinājumus;
  • sagatavo prasību specifikācijas dokumentus, sadarbojoties ar pasūtītāju un projektu vadītāju;
  • izstrādā tehnoloģiju tehniskās specifikācijas;
  • novērtē un iesaka uzlabojumus telekomunikāciju darbībā un integrē nepieciešamo aparatūru vai programmatūru;
  • veic programmatūras ikdienas uzturēšanas un administrēšanas darbus;
  • diagnosticē programmatūras darbības un ekspluatācijas problēmas, risina tās;
  • izstrādā esošo tehnoloģiju tālākās attīstības scenārijus;
  • piedalīties tehnoloģiju testēšanā;
  • rūpējas par informācijas sistēmu drošību.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:

darbā lieto dažādus tehnoloģiju un tīkla elementu mērinstrumentus, izmanto datoru un speciālas datorprogrammas, lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; lieto biroja tehniku.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā biroja tipa telpās, retāk - tehniskajās telpās, kur veic iekārtu pārbaudi; strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

var strādāt telekomunikāciju uzņēmumos, kas nodarboties ar dažāda veida telekomunikāciju uzturēšanu un jaunu telekomunikāciju pakalpojumu attīstīšanu.