Telekomunikācija ir informācijas sūtīšana attālumā, izmantojot kādu informācijas nesēju. Telekomunikāciju uzņēmums nodrošina dažādu veidu telekomunikāciju: elektrosakarus, optiskos bezvadu sakarus, optisko šķiedru līnijas, radiosakarus (mobilos un bezvadu), telekomunikāciju sistēmas, datortīklus un mobilos tīklus. Pateicoties telekomunikāciju sakariem, ir iespēja lietot internetu, televīziju, stacionāro un mobilo telefonu, veikt iekārtu attālinātu uzraudzību.
Lai nodrošinātu signālu pārraidi starp tīkla pieslēguma punktiem ir nepieciešams telekomunikāciju tīkls, kas ir tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmu) kopums. Līdz ar to telekomunikāciju uzņēmumi var nodarboties ar dažāda veida telekomunikāciju projektēšanu, būvi un uzturēšanu.
Mūsdienās telekomunikācijas ir ļoti saistītas ar informācijas tehnoloģijām, tādēļ telekomunikāciju uzņēmumā strādā arī daudzi informācijas tehnoloģiju profesionāļi.

Atjaunots 2022. gada 28. janvārī