Telekomunikāciju tehnologs darbā:
  • pēta jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un plānot to ieviešanu telekomunikāciju tīklā;
  • apzina jaunu pakalpojumu ieviešanas iespējas un izstrādāt tehniskās prasības to ieviešanai;
  • izstrādā jaunu pakalpojumu ieviešanas tehnisko risinājumus;
  • piedalās tīkla arhitektūras attīstības stratēģijas izstrādē;
  • organizē jauno tehnoloģiju un tīkla elementu testēšanu;
  • izstrādā testu shēmas metodikas, veic testēšanu, sagatavot atskaites un rekomendācijas;
  • izstrādā un ievieš risinājumus tīkla problēmu novēršanai;
  • konsultē citus darbiniekus par ieviestajiem pakalpojumiem un tehnoloģijām.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:

darbā lieto dažādus tehnoloģiju un tīkla elementu mērinstrumentus, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā biroja tipa telpās, retāk, iekārtu vai darba pārbaudei, arī - tehniskas telpās; strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

var strādāt telekomunikāciju uzņēmumos, kas nodarbojas ar jaunu telekomunikāciju pakalpojumu attīstīšanu.