VUGD Posteņa komandieris darbā:

 • apmeklē plānveida praktiskās nodarbības;
 • veic fiziskās sagatavotības treniņus;
 • pilnveido teorētisko zināšanu bāzi;
 • veic personāla uzraudzību;
 • plāno un veic pakļautībā esošo darbinieku darbalaika uzskaiti;
 • plāno pakļautībā esošo darbinieku apmācības;
 • veic ugunsdrošības pārbaudes publiski pieejamos objektos;
 • iesaistās ugunsdzēšanas un glābšanas darbos;
 • sniedz pirmo palīdzību cietušajiem;
 • sadarbojas ar kolēģiem savas daļas un visas Latvijas mērogā;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

VUGD Posteņa komandiera darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, spectērps ugunsgrēku un glābšanas darbu veikšanai.

Darba apstākļi:

VUGD Posteņa komandieris pārsvarā strādā iekštelpās, veicot daļas administratīvās darbības funkcijas. Taču jārēķinās, ka var nākties doties uz notikuma vietu ugunsdzēšanas darbu veikšanai arī savā brīvdienā. Jārēķinās, ka darbs ir saistīts ar augstu dzīvības apdraudējuma līmeni. Darba laiks ir noteikts no 8:00 līdz 16:30.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga VUGD Posteņa komandierim atkarīga no darba vietas, darba līguma nosacījumiem un reģiona, kurā veic amata pienākumus.

Darba iespējas:

VUGD Posteņa komandieris var strādāt ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai kādā citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar ugunsdzēsību un civilo aizsardzību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, labām saskarsmes spējām, jābūt augstai stresa un fiziskai noturībai, pacietībai, jāpiemīt labām organizatoriskām un sadarbības spējām, jāspēj orientēties apkārtnē, jābūt iemaņām strādāt ar datoru MS Office vidē un biroja tehniku, jāpiemīt vēlmei mācīties un pilnveidoties, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 6. jūlijā