Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks organizē un vada pārvaldes darbu civilās aizsardzības jomā. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību.

Civilās aizsardzības speciālists darbā:
  • organizē un vada normatīvo aktu (iekšējie dokumenti, kas nosaka darbošanās vai rīcības veidu un kārtību) projektu izstrādi;
  • pārrauga valsts materiālo rezervju veidošanu un izmantošanu;
  • organizē un piedalās iestāžu un komersantu pārbaudēs civilā aizsardzības jautājumos;
  • veic civilās aizsardzības sistēmas darbības analīzi un gatavo informatīvos un citus ziņojumus par veiktajiem pasākumiem;
  • piedalās civilās aizsardzības mācībās;
  • ierodas notikuma vietā, lai piedalītos vai vadītu paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, vai piedalīties citos notikumos;
  • veic apmācības veikšanas kontroli civilās aizsardzības VUGD struktūrvienībās un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru un citu biroja tehniku, izmanto saziņas līdzekļus, piemēram, rācijas.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā birojā un pārbaudes objektu vietās. Īpašos gadījumos nākas strādāt ārpus darba laikā noteiktajām stundām.

Darba iespējas:

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests