VUGD Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” dispečers darbā:

 • pieņem zvanus;
 • reģistrē notikumus Resursu izsūtīšanas sistēmā, piefiksējot notikuma vietu un veidu;
 • izvērtē notikuma smagumu;
 • patstāvīgi pieņem lēmumu un nosūta atbilstošos resursus (ugunsdzēsējus, policiju, mediķu brigādi, gāzes dienestu u. tml.) uz notikuma vietu;
 • apmeklē plānveida praktiskās nodarbības;
 • vada un koordinē notikumus ar rāciju palīdzību;
 • veic fiziskās sagatavotības treniņus;
 • pilnveido teorētisko zināšanu bāzi;
 • sadarbojas ar kolēģiem savas daļas un visas Latvijas mērogā;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

VUGD Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” dispečera darba aprīkojums ir viņa balss, dators, tālrunis, Latvijas karte un specifiskas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

VUGD Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” dispečers pārsvarā strādā iekštelpās. Jārēķinās, ka darbs ir saistīts ar augstu uzmanības noturības un stresa līmeni. Darba laiks ir noteikts diennakts maiņās no 8:00 līdz 8:00, kur pēc vienas maiņas ir 3 brīvas dienas.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga VUGD Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” dispečerim atkarīga no darba līguma nosacījumiem un reģiona, kurā veic amata pienākumus.

Darba iespējas:

VUGD Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” dispečers var strādāt ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai kādā citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar ugunsdzēsību un civilo aizsardzību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, labām saskarsmes spējām, jābūt augstai stresa un uzmanības noturībai, pacietībai, jābūt drošam, jāpiemīt labai balss intonācijai, labai dikcijai, jāspēj patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus, jāspēj orientēties Latvijas kartē, jāpiemīt labām organizatoriskām un sadarbības spējām, jābūt iemaņām strādāt ar datoru MS Office vidē un biroja tehniku, jāpiemīt vēlmei mācīties un pilnveidoties, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 6. jūlijā