Lai strādātu par VUGD Posteņa komandieri, nepieciešama vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība.

Vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā tālākizglītība
Profesionālā tālākizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 960 stundas, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – pamatstudijas
1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, mācību ilgums 3-3,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas, mācību ilgums 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par VUGD Posteņa komandieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valoda, svešvalodas, sports un veselība, sociālās zinības.

Publicēts 2021. gada 6. jūlijā