Personāla atlases speciālists nodarbojas ar personāla atlasi uzņēmumā, kurā viņš vai viņa strādā, vai arī atlasa darbiniekus citiem uzņēmumiem.

Personāla atlases speciālists darbā organizē pilnu personāla atlases procesu:

 • izzina prasības un sastāda nepieciešamo kompetenču modeli;
 • veic darba tirgus izpēti un konsultē vadītājus par kompetenču pieejamību darba tirgū un atalgojumu;
 • vienojas par atlases posmiem un kandidātu kompetenču pārbaudes metodēm;
 • sastāda darba aprakstus un sludinājumus;
 • izveido un plāno piesaistes stratēģiju (ilgtermiņa un īstermiņa);
 • izmanot ārējos (sludinājumu portāli, sociālie tīkli, profesionālās kopienas u.c.) kanālus;
 • veic inbound (ienākošo CV analīze) un outbound (aktīva pasīvo kandidātu uzrunāšana) aktivitātes;
 • izmanto iekšējos (ieteikumu sistēma no darbiniekiem, esošie darbinieki) kanālus;
 • nodrošina nepārtrauktu atlases un komunikācijas procesu ar kandidātiem un iesaistītajiem uzņēmuma vadītājiem;
 • atlases procesā nodrošina nepārtrauktu atgriezenisko saiti kandidātiem un iesaistītajiem uzņēmuma vadītājiem;
 • uztur un uzlabo kandidātu datu bāzi;
 • izveido un un kotrolē jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesu;
 • uztur personāla lietvedības sistēmu (pēc vajadzības);
 • nepārtraukti uzlabo atlases un piesaistes procesu.

Darba aprīkojums:

personāla atlases speciālistam nav noteikta darba apģērba, lieto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), jāprot izmantot dažādas IT sistēmas, izmanto specifiskas datu bāzes un programmas, lietvedības programmas, ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

Darba apstākļi:

personāla atlases speciālists darba dienu pārsvarā strādā biroja telpās, tiekoties ar dažādiem potenciālajiem darbiniekiem. Dažkārt tas var notikt arī ārpus biroja telpām un ārpus noteiktā darba laika. Personāla atlases speciālists pārstāv savu darba devēju dažādos ar darba devēja tēlu saistītos pasākumos (karjeras dienās, vieslekcijās universitātēs, izstādēs u.c.).

Darba iespējas:

personāla atlases speciālists var strādāt privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī personāla konsultāciju un atlases uzņēmumos, kas sniedz personāla atlases ārpakalpojumus.

Iespējamais atalgojums:

personāla atlases speciālista atalgojums ir sākot no 700 EUR pirms nodokļu nomaksas, tas ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā personāla atlases speciālists strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

personāla atlases speciālistam ir jāapvieno divas kompetenču grupas: sociālās (emocionālais intelekts, prasme organizēt efektīvu komunikāciju un atrast kopīgu valodu ar dāžādiem cilvēkiem) un analītiskās (prasme plānot procesu, analizēt darba rezultātus, veikt izpētes, meklēt un apkopot dažādas sarežģītības infomāciju). Vienmēr noderēs neatlaidība, orienācija uz rezultātu un projektu vadības prasmes. Atlases speciālistam ar laiku arī jāiegūst padziļināta izpratne par nozari un profesijām, ar kurām viņš/viņa darbojas. 

Publicēts 2019. gada 27. decembrī